محسن دهقانی
استادیار
گروه خانواده با نیازهای ویژه, پژوهشكده خانواده
22431814 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
پژوهشکده خانواده آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی
 1-دانشگاه شهید بهشتی
2- دانشگاه تهران
3- دانشگاه تربیت معلم
جوایز علمی

1-بورس تحصیلی از دانشگاه سیدنی استرالیا (2001)
2-جایزه کتاب سال (1382)

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

1- عضو هسته قطب علمی خانواده
2- عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده
3-عضو بورد تخصصی روانشناسی استرالیا
4-عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
5-عضو هییت تحریریه مجله علوم پزشکی ایران
6-مسوول روابط بین الملل مجله خانواده پژوهی

سوابق کاری

1-مرکز تخصصی درمان دردهای مزمن، بیمارستان رویال نورث شور سیدنی- وابسته به دانشگاه سیدنی
2-هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
3-ویراستار علمی-تخصصی انتشارات رشد

سوابق تحصیلی
1-دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه سیدنی
2-فوق لیسانس روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
3-لیسانس روانشناسی از دانشگاه چمران، اهواز
علایق پژوهشی

1-  کنترل دردهای مزمن
2-  درمان اختلالات رفتاری
3- خانواده درمانی و زوج درمانی

طرحهای پژوهشی

1-هنجاریابی و بررسی ساختار عملی آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا. 1388. (مجری طرح)

2- هنجاریابی مقدماتی آزمون چند وجهی مینه­سوتا ـ نوجوان در ایران. (مجری طرح)

3- طرح مقدماتی ساخت، آماده سازی و هنجاریابی مقیاس توافق پیش از ازدواج.(همکار طرح)

 

مقالات علمی و کتب منتشر شده
 • . دهقاني، محسن؛ نجاريان، بهمن، روانشناسي آزاد منشي، (جي، مونتانا)، 1372
  2. نجاريان، بهمن؛ دهقاني، محسن، اختلالات روانتني،( بي، ولمن)، 1375
  3. دهقانی، محسن،دهقانی، زهره، خانواده درماني پايه، (پی.بارکر)، 1382
  4. اصغری مقدم، نجاریان، دهقانی، محمدی، روانشناسی درد، 1382، انتشارات رشد
  5. نجاريان، بهمن؛ اصغري مقدم، محمد علي؛ دهقاني، محسن، روانشناسي مرضي (جلد یک)، (ساراسون و ساراسون)، چاپ ششم 1386، انتشارات رشد
  6. نجاريان، بهمن؛ اصغري مقدم، محمد علي؛ دهقاني، محسن، روانشناسي مرضي (جلد دو)، (ساراسون و ساراسون)، چاپ ششم 1386، انتشارات رشد
  7. نجاريان، بهمن؛ دهقاني، محسن، کنترل فشار روانی، (ای، گرینبرگ) ،1387، انتشارات رشد
  8. دهقانی، محسن، راهنمای عملی کنترل درد، (مایکل نیکولاس و همکاران)، 1387، انتشارات رشد
  9. دهقانی، محسن، گنجوی، آناهیتا، درمان شناختی، (نینان و درایدن)، 1387، انتشارات رشد
  10. دهقانی و همکاران، نظریه¬های خانواده درمانی، (نیکولز و شوارتز)، 1387، انتشارات رشد
  11. دهقانی، محسن، عباسی،مریم. ارزیابی و درمان خانواده¬ها با استفاده از رویکرد مک مستر، (راین و همکاران)، 1390، انتشارات رشد
  12. دهقانی، محسن، راهنمای درمان دردهای مزمن، انتشارات رشد، 1387
  13.دهقانی، محسن، خواجه رسولی، محبوبه و ... توانمندسازی تاب آوری خانواده.زیرچاپ، انتشارات دانژه
  14. دهقانی، محسن، ایزانلو، بلال، حبیبی، مجتبی. مقدمه¬ای بر مدل¬سازی معادلات ساختاری. زیرچاپ، انتشارات رشد
 • دهقانی، م.، عباسی، م. روش دلفی در پژوهشهای خانواده درمانی و زوج درمانی (مفاهیم و کاربردها)، خانواده پژوهی، 1386، 3(12)، 853-839 .
  2. یوسفی اصل، ث.، مرادی، ع.، دهقانی، م. پردازش اطلاعات و توجه انتخابی در نوجوانان دختر دارای علائم اختلالات خوردن. تازه¬های علوم شناختی،1386، 9(3)، 44-36 .
  3. اژه¬ای، دهقانی، م.، گنجوی، آ.، خداپناهی، م. اعتبار یابی پرسشنامه احساس غربت ((Utrecht در دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی. مجله علوم رفتاری، 1387، 2(1)، 12-1.
  4. دهقانی، م.، گنجوی، آ.، روشن، م.، بررسی نارسایی ارزیابی روانشناسی قانونی در پرونده های کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، خانواده پژوهی، 1387، 14(2) 178-167.
  5. دهقانی، م.، خداپناهی، م.، گنجوی، آ. نقش ابعاد شخصیتی، دلبستگی، شاخصهای خلقی و عوامل جمعیت شناختی فاصله جغرافیایی و جنس دانشجویان در پیش بینی احساس غربت. پژوهش در سلامت روانشناختی،1387، 2(3)،45-35.
  6. حیدری، م.، دهقانی، م.، خداپناهی، م. ک.. بررسی شیوه فرزندپروری ادراک شده و جنس برخودناتوانسازی . خانواده پژوهی،1388، 18(5)، 137-125.
  7. مهدی¬پور،شهیدی، ش.، روشن، م.، دهقانی، م. تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ)، مجله دانشور،1388، 16(37)، 48 -35.
  8. خطیبی، ع.، دهقانی، م.، علیزاده، خ. نقش ترس از حرکت در مزمن شدن درد افراد مبتلا به دردهای عضلانی-اسکلتی. تحقیقات علوم رفتاری، 1388، 6 (3)، 78 -69.
  9. عباسی، م.، دهقانی، م.، یزدخواستی، ح.، منصوری، ن. کارکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی در مقایسه با خانواده¬های جمعیت عمومی، خانواده پژوهی، 1388، 14(4)، 370-361 .
  10. حیدری، م.، دهقانی، م.، خداپناهی، م. بررسی ویژگی¬های روانسجی مقیاس خود ناتوان¬سازی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1388، 7(2)، 106-97.
  11. دهقانی، م.، خطیبی، م.، علیزاده، خ. ساخت و اعتباریابی نسخه تجدیدنظر شده آزمون تصویری Dot-probe
  با استفاده از چهره¬های هیجانی به عنوان محرک تصویری. مجله علوم رفتاری، 1388، 3 (4)، 270-265.
  12. پناغی، ل.، ابارشی، ز.، منصوری، ن.، دهقانی، م. کیفیت زندگی ویژگی¬های جمعیت شناختی مرتبط با آن در سالمندان شهر تهران. سالمند، 1388، 4(12)، 87-77.
  13. فدایی، ز.، دهقانی، م.، طهماسیان، ک.، فرهادی، ف. بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه شاخص استرس فرزند پروری (PSI-SF) مادران کودکان عادی 12-7. تحقیقات علوم رفتاری، 1389، 8(2)، 93-83.
  14. عباسی، م.، دهقانی، م.، مظاهری، م. و ... .بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده: تحلیل روند. خانواده پژوهی، 1389، 6(1)، 22-5.
  15. دهقانی، م.، حبیبی عسگرآباد، م، عاشوری، ا. خطیبی طباطبایی، میرعلی. هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه¬سوتا(MMPI-2) در جمعیت عمومی 80-18 ساله ایران. مجله روانشناسی، 1389، 14(3)، 318-299.
  16. قوشچیان،س، دهقانی،م.، خورسندی، م.،فرزاد،ا. نقش ترس از درد و متغیرهای روانشناختی مرتبط با آن در پیش بینی زایمان سزارین. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. 1390،(56)14، 54-45.
  17.پناغی،ل.، دهقانی،م.، عباسی، م. و همکاران.بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک های حل تعارض. خانواده پژوهی، 1390، 7(1)، 117-103.
  18. امین آبادی، ز.، خداپناهی، م.، دهقانی، م. نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبکهای فرزندپروری و موفقیت تحصیلی آنها. علوم رفتاری، 1390، 5 (2)، 117-109.
  19. قبادی، ک.، دهقانی، م.، منصور، ل.، عباسی، م. تقسیم کارخانگی میان زوجین، عدالت ادراک شده از آن و رضایت زناشویی. خانواده پژوهی، 1390، 7(2)، 223-207.
  20. زارع زاده، ا.، دهقانی، م.، خطیبی،ع. نقش ترس از درد، در توجه انتخابی بیماران دندانپزشکی. اندیشه و رفتار، 1390، (20)5، 58-51 .
  21. امین آبادی،ز.، دهقانی، م.، خداپناهی، م. بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی. فصلنامه علوم رفتاری (زیر چاپ).
  22. بشارت،م.، کوچی،ص.، دهقانی،م.، فراهانی،ح.، مومن زاده،س. بررسی نقش تعدیل کننده ی خود کار آمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتلا به درد مزمن. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1390،(21)6، 230-213 .
 • خلاصه مقالات در سمینارهای ملی و بین¬المللی
   داخلی
  1.یوسفی اصل، ث، مرادی، ع. دهقانی،م. بررسی سوگیری توجه نسبت به محرک های مربوط به غذا، شکل و وزن بدن در افراد مبتلا به اختلالات خوردن.سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران،3-2 خرداد 1386.دانشگاه تربیت معلم.88ص.
  2.خطیبی،ع. ،دهقانی،م. پوراعتماد، ح.، نقش تاهل در عکس العمل در برابر نشانه های درد. سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،26-23 اردیبهشت 1387، دانشگاه شهید بهشتی.ص 145.
  3.خرم آبادی، ر.، پوراعتماد، ح.، دهقانی،م.، اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر نشانه های افسردگی و احساس صلاحیت والدینی والدین کودکان اتیستیک. سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،26-23 اردیبهشت 1387، دانشگاه شهید بهشتی.ص 141.
  4. بهاورنیا، ا.، دهقانی، م.، بررسی مدلهای خطی و منحنی رضایت زناشویی در چرخه زندگی مشترک. سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،26-23 اردیبهشت 1387، دانشگاه شهید بهشتی.ص 85.
  5.یزدخواستی،ح.، عباسی، م.، دهقانی،م.، مقایسه کارکرد خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی، افسردگیو خانواده های غیربالینی. سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،26-23 اردیبهشت 1387، دانشگاه شهید بهشتی.ص 407
  6. خواجه رسولی، م.، دهقانی، م.، بررسی اثربخشی درمان بر اساس رویکرد طرحواره محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان. چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،23-21 اردیبهشت 1389، دانشگاه شهید بهشتی.ص 202.
  7.عابدین،ع.، فاتحی،م.، دهقانی،م.، ساخت، آماده سازی و هنجاریابی مقیاس توافق سنجی پیش از ازدواج. چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،23-21 اردیبهشت 1389، دانشگاه شهید بهشتی.ص 92
  8. چیمه، ن.، منصوری، ن.، دهقانی،م.، علل واگذاری بیماران روانپزشکی مزمن به مراکز نگهداری توسط خانواده ها، یک مطالعه کیفی. چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،23-21 اردیبهشت 1389، دانشگاه شهید بهشتی.ص 40.
  9.خوش سیما،ح.، محسنی،م.، کاکایی،ی.، دهقانی،م.، بررسی رابطه کارکرد خانواده و پورنوگرافی. چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،23-21 اردیبهشت 1389، دانشگاه شهید بهشتی.ص 51.

  10.Dehghani, M., Shared Cognitive biases among patients and care givers: Clinical applications. Meeting and Workshop on Fear-Avoidance,Iranian Pain Society.june 2011
 • بین المللی

  1.Dehghani, M., Habibi, M. Khatibi, A., Ashoori, A. confirmatory factor analysis and psychometric properties of the Iranian version of Depression, Anxiety, Stress scale-42(Dass-IR) in three samples: the general population, university students, and chronic pain patients. 44th APS Annual Conference DARWIN. 4 October 2009.

  2. Khatibi, A., Dehghani, M., Pouretemad, H. Construction and Validation of Pictorial Dot Probe Task using Faces Stimuli.3rd International Conference of cognitive science,3-5 March 2009.

  3. Carleton, N., Dehghani, M., Vancleef, L. Cognitive bias in pain: recent developments and pain management perspectives.13th World Congress On Pain.Montreal.31 Aug 2010.

 • 1.Dehghani, M. Louise Sharpe, Michael K. Nicholas. Selective attention to pain-related information in chronic musculoskeletal pain patients. Pain 105 ( 2003 ); 37-46.

  2. M. Dehghani, L. Sharpe and M. K. Nicholas.Modification of attentional biases in chronic pain patients: a preliminary study. European Journal of Pain, Volume8, Issue 6, December 2004; pages 585- 594.

  3. Allan R. Molloy, Michael Nicholas, Ali Asghari, Lee R Beeston RN, , Mohsen Dehghani, Michael J. Cousins, Charls Brooker, Lois Tonkin. (2006). Does a combination of intensive cognitive-behavioral pain management and a spinal implantable Device confer any advantage? A Preliminary Examination, Pain Practice, Vol 6, Issue 2, page 96.

  4. Ali Khatibi, Mohsen Dehghani, Louise Sharpe, Gordon Asmundson, Hamid R. Pouretemad. Selective Attention towards Painful Faces among Chronic Pain Patients: Evidence from a Modified Version of Dot-probe. PAIN Volume 142, Issues 1-2, March 2009, Pages 42-47

  5. Dehghani, M., Sharpe, L., Nicholas, M. Structural evaluation of the contemporary psychological models of chronic pain: Does fear of pain work for all? Cognitive Behavior Therapy, 2010.

  6. Abedin, A. R., Fatehi, M., Dehghani, M. Construction prepration and normalization of premarital agreement scale. Procedia Social and Behavioral Sciences 5 (2010); 838-841.

  7. Shabani,S. Dehghani,M., Hedayati, M., Rezaei, M. Relationship of Serum Serotonin and Salivary Cortisol With Sensation Seeking; International Journal of Psychophysiology, (PP.xx-xx).

  8. Mohammadi, S., Dehghani, M., Sharp, L., Heidari, M., Sedaghat, M…Do main caregivers selectively attend to pain-related stimuli in the same way
  that patients do?.2011
زمینه تخصصی

1-روان شناسی بالینی
2-کنترل دردهای مزمن
3-درمان اختلالات روانشناختی
4-خانواده درمانی
5-زوج درمانی

پایان نامه ها

—پایان­نامه­ها

 

   —راهنمایی شده:

1. الناز بهاورنیا،  بررسی مدل­های خطی و منحنی رضایت زناشویی در چرخة زندگی مشترک. دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکدة خانواده، 1387.

2. مریم عباسی، مقایسة اثر بخشی در برنامة بین رشته­ای زوج محور و بیمار محور کنترل درد روی برخی شاخص­های روانی ـ اجتماعی بیماران مبتلا به درد مزمن.  دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکدة خانواده، 1388.

3. زهرا فدایی، بررسی اعتبار، روایی و ساختار عاملی فرم کوتاه شاخص استرس فرزند پروری در مادران کودکان عادی 12-7 شهر تهران. دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکدة خانواده، 1388.

4. کاوه قبادی، بررسی رابطة تقسیم کار خانگی، عدالت ادراک شده از آن و رضایت زناشویی در درمان زنان متأهل شاغل و خانه­دار. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، 1388.

5. سمانه قوشچیان، نقش ترس از درد و متغیرهای روانشناختی مرتبط در پیش بینی سزارین.دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1388.

6. مریم نامغ، بررسی ارتباط کارکرد خانواده با میزان ناتوانی و مشکلات عاطفی ناشی از دردمزمن اسکلتی-عضلانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 1389.

7. دارا پیروزی، مقایسه میزان پیوستگی و انعطاف پذیری در خانواده های دارای عضو معتاد و خانواده های بدون عضو معتاد. دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.1389.

8. سمیه محمدی، بررسی رابطه توجه انتخابی در بیماران مبتلا به درد مزمن عضلانی-اسکلتی و مراقبان اصلی آنها در خانواده. دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، 1389.

9. الهه زارع زاده مهریزی، انتظار درد و اثر آن بر توجه انتخابی بیماران دندانپزشکی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 1389.

10. مهشید فردی منفرد، بار مراقبت و راهبردهای مقابله ای بیمار در بیماریهای مزمن انسداد ریه.دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.1390

 

—مشاوره شده:

1. ثوره یوسفی اصل، بررسی سوگیری توجه در افراد مبتلا به اختلالات خوردن و چاقی با استفاده از تکلیف رایانه ای کشف نقطه،دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1386

2. راضیه خرم­آبادی، بررسی اثر بخشی برنامة پرندة کوچولو بر کاهش استرس والدگری و بهبود سلامت عمومی در والدین کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم. دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکدة خانواده، 1387.

3. علی خطیبی، توجه انتخابی بیماران مبتلا به دردهای مزمن در برابر چهره­های دردناک.  دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، 1387.

 

4. بهرام محمودی کهریز، بررسی نقش متغیر میانجی تنظیم هیجان شناختی در ارتباط میان کمال­گرایی و درماندگی روانی در جامعة دانشجویی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، 1388.

5. زهرا امین­آبادی، نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد روشهای تربیتی و عملکرد تحصیلی آنها. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، 1388.

6. حامد یزدخواستی، مطالعة بررسی تأثیر تعاملی ساختار خانواده و هویت بر توجه انتخابی به تصاویر خانه­های سنتی و مدرن. دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکدة خانواده، 1388.

7. نادر منصوری، بررسی علل واگذاری بیماران روانپزشکی مزمن(اسکیزوفرنیا) به مراکز نگهداری و مقایسة آنها با بیماران نگهداری شده در خانه. دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکدة خانواده، 1388.

8. محبوبه خواجه رسولی، بررسی اثربخشی درمان بر اساس رویکرد طرحواره-محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،1388.

9. محمود حیدری، بررسی جایگاه خودناتوانسازی در مدل ساختاری پیش بینی موفقیت تحصیلی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1389.

دروس ارائه شده
1- زبان تخصصی
2- زوج درمانی
3- روش تحقیق
4- سنجش و آمار
5- نظریه­های خانواده درمانی
6- روانشناسی جنایی
7- اخلاق حرفه­ای در روانشناسی بالینی
8- حقوق کودک و نوجوان
9- روانشناسی اجتماعی