برنامه های آینده پژوهشکده

-برنامه‌هاي آينده:

  محورهاي پژوهشي که پژوهشکده خانواده در برنامه و اهداف پژوهشی خود قرار داده در چهار حوزه زیر طبقه بندی می شود:

1- مباني و بنيادها

-       مطالعات مربوط به فلسفه زندگي و بنيادهاي اخلاقي خانواده(چالش‌ها، اصلاحات)

-       مطالعات مربوط به تبيين ويژگي‌هاي خانواده سالم

-       مطالعات مربوط به ارتقاي جايگاه خانواده در اجتماع(ارتقاي كاركردهاي تربيتي، اقتصادي، اجتماعي خانواده)

-       بررسي الگوهاي ارتباطي در خانواده(والدين و فرزندان، همسران و خويشاوندان)

-       بررسي تحولات در ساختار و نقش‌هاي خانواده(عوامل و آثار)

-       مطالعات مربوط به ساخت و هنجاريابي آزمونهاي خانواده

-       بررسي عوامل مؤثر بر تحكيم خانواده(فرهنگ، آسيب‌هاي اجتماعي، خانواده، خاستگاه و ..)

-       مطالعات مربوط به تعيين ملاك‌هاي سلامت، كيفيت زندگي و روشهاي بهبود آن در خانواده‌هاي ايراني

-       بررسي فرايندهاي حمايتي نهادهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي(رسانه‌ها، آموزش عالي، آموزش و پرورش)

-  بررسي راهكارهاي ارتقاي حمايت ازخانواده(توصيه مددكاري اجتماعي، حمايت‌هاي كيفري و مدني، حمايت‌هاي اقتصادي)

-       مطالعات مربوط به تعيين ملاك‌ها و تبيين ويژگي‌هاي كودك سالم و جوان سالم

-       خانواده و جهانی شدن

-       مطالعات مربوط به اقتصاد و مديريت خانواده

-       مطالعات مربوط به خانواده های اقوام ایرانی و اقلیتهای مذهبی

 2- حقوق خانواده

-       بررسي حقوق و تكاليف متقابل خانواده و دولت

-       بررسي حقوق و تكاليف متقابل اعضاي خانواده(همسران، والدين و فرزندان)

-       بررسي مطالعات مربوط به حقوق كودك(جنين، فرزندخوانده، باروري مصنوعي)

-       مطالعات مربوط به حقوق نكاح(دائم، موقت، نامزدي، طلاق و فسخ)

-       مطالعات مربوط به تدوين نظام‌هاي دادرسي حقوق خانواده(جرائم كودكان و نوجوانان، دادرسي حقوقي و كيفري خانواده)

-       بررسي لوازم و پيامدهاي حقوقي متناسب با رشد كودك

-       مطالعات مربوط به تبيين حقوق تربيتي كودك و نوجوان(بر خانواده، بر دولت، بر نهادهاي مدني، بر رسانه)

-       بررسی آثار ميثاق­ها و کنوانسيون­های منطقه­ای و بين­المللی بر  حقوق خانواده

3- آموزش خانواده

-       مطالعات مربوط به نقش تربيتي والدين(امكان‌سنجي، اولويت‌سنجي، تدوين محتوا و برنامه‌ريزي درسي و آموزشي)

-       مطالعات مربوط به آموزش همسران(امكان‌سنجي، اولويت‌سنجي، تدوين محتوا و برنامه‌ريزي درسي)

-       مطالعات مربوط به آموزش حقوق اقتصاد، اخلاق خانواده(امكان‌سنجي، اولويت‌سنجي، تدوين محتوا و برنامه‌ريزي درسي و آموزشي)

-       مطالعات مربوط به برپايي نظام تربيت والدين

-       مطالعات مربوط به بررسي ابعاد و آثار تربيتي فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي، رسانه‌اي و ..

-       مطالعات مربوط به پيشگيري از آسيب‌هاي رواني- اجتماعي كودكان و نوجوانان

-       مطالعات مربوط به الگوهاي فرهنگي و تحليل وضعيت تربيت كودكان و فرزندپروري

4-آسيب‌شناسي خانواده

-  بررسي عوامل و آثار رواني اجتماعي و حقوقي ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي خانواده نظير: تغيير جنسيت، طلاق، اعتياد ، خشونت خانوادگي، سالمندي، تجردهاي خواسته و ناخواسته، نازايي، روابط جنسي خارج از ازدواج،بارداري،‌رفتارهاي پرخطر، خانواده بي‌سرپرست يا زنان سرپرست خانوار، خانواده‌هاي ايثارگران، جانبازان، شاهد، خانواده‌هاي دور از وطن

-       مطالعات مربوط به خشونت زنان

-       مطالعات بوم‌شناختي در طلاق، اعتياد و ديگر ناهنجاري‌ها

-       مطالعات مربوط به شناسايي و اصلاح ناهنجاري‌ها در خانواده با نيازهاي ويژه نظير: تك والد، تك فرزند و ..

-       خانواده‌ها با عضو مبتلا به بيماري مزمن رواني، جسمي، داراي عضو معلول جسمي و يا ذهني

-       بررسي رفتارها، نگرش‌ها و الگوهاي روابط جنسي در ايران

-       بررسي عوامل وآثار تنش در خانواده‌ها

-       مطالعات مربوط به آسيب‌شناسي و تحليل وضعيت كودكان و نوجوانان

 ب- اولويت‌هاي آموزشي

-       تدوين، تصويب و اجرای دوره دكتري خانواده و زوج درماني

-       تدوين، تصويب و اجرای دوره كارشناسي ارشد حقوق خانواده

-       تدوين، تصويب و اجرای دوره كارشناسي ارشد خانواده‌پژوهي

-  برگزاري دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت با مشاركت انجمن بين‌المللي خانواده درماني(IFTA)

-       آموزشهاي كوتاه مدت منجر به گواهي نامه

-       تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي منطقه

-       تأليف و ترجمه كتب مرجع درسي و آموزشي در حوزه خانواده

-       طراحي و تدوين محتوا براي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي آموزش خانواده

-       تهيه و تدوين نرم‌افزارها و پكيج‌هاي آموزش خانواده

-       تدوين، تصويب و اجرای رشته كارشناسي ارشد سلامت خانواده

-       تدوين، تصويب و اجرای رشته كارشناسي ارشد هنردرماني با گرايش خانواده

        - تدوين، تصويب و اجرای رشته كارشناسي ارشدخانواده و رسانه      

 ج- اولويت‌هاي اجرايي و باليني

-       به كارگيري درمانگران پژوهشگر

-       به كارگيري دانشجويان سال آخر و فارغ‌التحصيل در كلينيك

-  گنجاندن پروتكل‌هاي ارزيابي و سنجش در پرونده‌ها با هدف گردآوري اطلاعات براي پژوهش فراهم كند.

-       تهيه فيلم‌ها و بسته‌هاي آموزشي در دو سطح تخصصي و عمومي

-       توسعه فعاليت‌هاي آموزشي كلينيك‌ها

-       پيگيري و اجراي طرح ساختمان پژوهشكده خانواده

-       توسعه همكاري با دانشكده‌هاي علوم تربيتي، الهيات، اقتصاد و ادبيات

-       برگزاري كنفرانس‌هاي سالانه و دوسالانه در زمينه‌هاي مورد مطالعه

-  توسعه همكاري  با مراكز پژوهشي واجرايي نظير صدا و سيما، سازمان جوانان، آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و انجمن‌هاي علمي مرتبط

-       توسعه امكانات و تجهيزات مربوط به آزمايشگاه

-       برنامه ريزی برای تدوين دانش­نامه خانواده

د- تشكيل كميته‌ها و مراکز تحقيقی آموزشی

-       مركز مطالعات بين فرهنگي

-       مركز آموزش خانواده

-       مركز مطالعات رسانه‌ای

هـ- گروه‌هاي پژوهشي:

پژوهشکدة خانواده در حوزه­های مرتبط با اهداف و برنامه­های خود به استقرار گروههای پژوهشی اقدام می­نمايد و در حال حاضر دارای 4 گروه پژوهشی 1- گروه بهداشت خانواده، 2- گروه خانواده و نيازهای ويژه، 3- گروه مطالعات بنيادين خانواده و 4- گروه تربيت فرزند می­باشد و در نظر دارد گروههای دیگری در آینده تاسیس نماید. 

​​​