قطب علمی خانواده

پژوهشکدة خانواده دانشگاه شهيد بهشتی تنها پژوهشکده­ای است که در کشور با تمرکز بر موضوع خانواده با گروهی از اعضای هیات علمی ثابت در رشته های مرتبط با خانواده فعاليت می­کند. اين پژوهشکده در سال 1385 از سوی دبيرخانه شورای قطب­های علمی کشور در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به عنوان قطب خانواده کشور شناخته شد. در دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور در سال 1388، قطب علمی خانواده به عنوان قطب علمی ممتاز کشور اعلام شد.

اهداف و فعاليت­های قطب آسیب شناسی و سلامت خانواده در محوريت­های ذيل خلاصه می­شود:

- ايجاد و تقويت يک شبکه ميان رشته ه­ای فعال در حوزه خانواده متشکل از مجموعه متخصصان و پژوهشگران علاقمند به حوزه خانواده در سراسر کشور
- شکل­ گيری مجموعه جوانی از محققان و متخصصان در حوزه خانواده
- شناخت بهتر خانواده ايرانی و شناسايي پتانسيل­ ها، نيازها و ضعف­ های موجود در خانواده در ايران و فراهم شدن امکان ارائه پيشنهادهای عملی برای برنامه­ ريزی و سياستگذاری موثر
- فراهم شدن امکانات و ابزارهای ايرانی برای ارزيابی و تشخيص
- توليد علم در حوزه خانواده
- حمايت از پژوهشهای محققان در حوزه خانواده
- ايجاد و گسترش روابط بين المللی و مراکز فعال در حوزه خانواده
-تهيه بسته­ ها يا برنامه­ های آموزشی خانواده منطبق با فرهنگ ايرانی و نيازهای روز آنان

رئیس قطب علمی خانواده دکتر محمدعلی مظاهری می باشند

مشخصات اعضای هیئت علمی قطب علمی خانواده: