فصل‌نامه خانواده­‌پژوهی

فصل‌نامه علمی و پژوهشی خانواده­‌پژوهی از سال 1384 با انتشار مقالات بين رشته‌­ای در زمينه آسيب­‌شناسی روانی و اجتماعی خانواده، پژوهش­‌های حقوقی و قومی، فرزندپروری و نظريه‌­پردازی در مطالعات بنيادی خانواده آغاز به‌کار کرده است. اين نشريه نخستين نشريه علمی و کاربردی در حيطه­‌های مختلف و بین‌رشته‌ای خانواده در ايران است.

این فصل‌نامه در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ISC و SID و Magiran نمایه شده و از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای ضریب تاثیر گردیده است.

راهنمای نویسندگان
صفحه عنوان
نامه به سردبیر و تعهدنامه
اطلاعات تماس:
مدیرمسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مظاهری
مدیر داخلی: مریم زیاری
22431813
29905327
امور مشترکین: 29902399
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده صندوق پستی: 1983969411