رئیس پژوهشکده

دکتر محمد روشن
دانشیار پژوهشکده خانواده
29902364
M-Roshan[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
فعالیت‌های اجرایی:
  • عضو شورای تحقیقات سازمان 1401 ← 1403
  • عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین 1401 ← 1403
  • عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی حقوق سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی 1400 ← تا زمان حال
  • رئیس پژوهشکده خانواده 1400 ← تا زمان حال
  • عضویت در قطب علمی آموزش عالی و توسعه 1400 ← تا زمان حال
  • عضو شورای علمی گروه حقوق خانواده قوه قضایه 1399 ← 1400