فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های آموزشی

 آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ و مابعد
دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهای پژوهشی دانشجويان دكتری
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟه ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ
آیین‌نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ و مابعد
فرم ارایه موضوع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق خانواده
آیین‌نامه آموزشی مقطع دکترای 1395 و مابعد
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ و ما‌بعد
اصلاحیه مربوط به‌ شرط ورود به دانشگاه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی مصوب شورای آموزشی دانشگاه
اصلاحیه ماده 12 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی 1397 و مابعد در خصوص تقلیل تعداد واحدهای جبرانی
اصلاحیه بخشی از ماده 22 آیین‌نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 1397 و مابعد
فرم گزارش شرکت در‌ جلسات کارورزی
فرم گزارش شرکت در‌ ژورنال کلاب
فرم گزارش شرکت در جلسات دفاع از پایان‌نامه
 فرم گزارش دو‌ماهه
 نحوه نگارش پایان‌نامه
راهنمای ثبت پروپوزال در ایران‌داک
راهنمای ثبت پایان‌نامه در ایران‌داک
فرم ارائه موضوع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم پروپوزال کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی خانواده درمانی
فرم پروپزال کارشناسی‌ارشد حقوق خانواده
فرم چکیده فارسی
فرم چکیده انگلیسی
آیین‌نامه کارورزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره
فرم کارورزی
پیوندها:
گروه‌های آموزشی
اطلاعات تماس:
29902393
Family [at] sbu.ac.ir