معاون دانشکده

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
دانشیار پژوهشکده خانواده

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

29902364
f_khalajabadi [at] sbu.ac.ir
رزومه
فعالیت‌های اجرایی:
  • معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده خانواده 1402 ← تا زمان حال